Західно-Українська регіональна агропромислова біржа

| Липень 31, 2015 | 0 Comments

Відповідно вимог частини першої статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ з продажу дебіторської заборгованості на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута ТОВ “Бовісан» код ЄДРПОУ 34877641 без можливості зниження початкової вартості на цьому аукціоні .

Лот № 1. Дебіторської заборгованості банкрута ТОВ “Бовісан» код ЄДРПОУ 34877641 ( Матеріальна шкода завдана Тимчишиним Володимиром Володимировичом – директором ТОВ «Бовісан» в розмірі 861200,00 грн. стягнута на користь ТОВ «Бовісан» рішенням Калуського міськрайонного суду по справі 345/2769/14-ц від 13.10.2014 )
Початкова вартість майна в розмірі 4000,00 грн.(чотири тисячі грн.00 коп.) без ПДВ, без можливості зниження початкової вартості на цьому аукціоні .
Місцезнаходження майна боржника: інд.77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 30/82 Тимчишин Володимир Володимирович, ідентифікаційний номер 2979807098
Характеристика майна (Матеріальна шкода завдана Тимчишиним Володимиром Володимировичом – директором ТОВ «Бовісан» в розмірі 861200,00 грн. стягнута на користь ТОВ «Бовісан» рішенням Калуського міськрайонного суду по справі 345/2769/14-ц від 13.10.2014)
Продавець майна: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бовісан» ”(код ЄДРПОУ 34877641), в особі арбітражного керуючого Ловаса Василя Олексійовича. що діє на підставі постанови господарського суду Івано-Франківської області від 03.07.2012 р. по справі №5010/278/2012-Б-26/12;
Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1136/54 від 11.06.2013 року.
Дані про провадження в справі про банкрутство: номер справи №5010/278/2012-Б-26/12;, що знаходиться в провадженні Господарського суду Івано-Франківськоїобласті (суддя Кобрин O.М.)
Організатор аукціону – ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА ( ЗУРАБ), Код ЄДРПОУ 23970563.
Контактний телефон та місцезнаходження аукціонного комітету ЗУРАБ тел.: +38-032-2948403.; адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16, 2-й поверх;
Статус аукціону: повторний аукціон.
Попереднє оголошення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ “Бовісан” було оприлюднено за номером публікації № 20410 на сайті Міністерства юстиції України
Дата оприлюднення 21.07.2015 та на сайті Вищого господарського суду України
Дата оприлюднення 20.07.2015
Повідомлення розміщено за посиланням: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=20410&v=6fb8f0ca18&t=8
Повідомлення розміщено за посиланням: http://www.minjust.gov.ua/46406/?d=20410&v=6fb8f0ca18&t=8
Аукціон відбудеться: 04.09.2015 р.. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, Залізнична,16 (3 поверх-зал торгів).
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 1600 год. 27.08.2015 року.
Порядок реєстрації учасників аукціону: особа, яка бажає прийняти участь в аукціоні, подає організатору аукціону заяву, яка оформляється державною мовою і повинна містити такі відомості: найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи); прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи); інформацію про аукціон, в якому бажає прийняти участь заявник (із зазначенням найменування лоту); номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника. Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.
Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.
Для участі в аукціоні особа, яка бажає прийняти участь в торгах не сплачує гарантійний внесок відповідно до п.3 ст. 61 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Заяви на участь в аукціоні приймаються Організатором з дня розміщення даного оголошення на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) та сайті Вищого господарського суду України www.vagsu.arbitr.gov.ua
- нарочно, в робочі дні: до 16-00 години 27.08.2015 р. за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16, 2-й поверх; Графік роботи ЗУРАБ: з 9-00 до 18-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00, вихідні дні – субота, неділя.
- поштовим відправленням: за адресою: 79018, м. Львів, вул. Залізнична,16, 2-й поверх на ЗУРАБ – до 16.00 години 27.08.2015 р. включно.
Заява бажаючого прийняти участь в аукціоні, отримана Організатором торгів після 16.00 години 27.08.2015 р. є підставою для прийняття Організатором рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні.
До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:
покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:
- копії установчих документів;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
- копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;
- копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);
- копія рішення про призначення керівника підприємства;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;
- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноважених осіб;
- довідка про банківські та інші реквізити підприємства;
покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:
- копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);
- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);
- копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);
- довідка про відкриття рахунку в банківській установі;
Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.
Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 27.08.2015 р. організатором аукціону. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.
Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:
- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).
Основні умови аукціону:
Аукціон відбувається за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників.
Крок торгів – 1% від початкової вартості лоту.
Переможцем аукціону визначається учасник, який запропонував найвищу ціну за лот з дотриманням кроку торгів та оголошений ліцитатором переможцем аукціону.
Кінцева ціна продажу лоту визначається без урахування ПДВ. Податкова накладна переможцю аукціону не надається
Строк оплати покупцем ціни лоту – 5 календарних днів з дня підписання протоколу проведення аукціону переможцем аукціону (отримувач: ЗУРАБ, код ЄДРПОУ 23970563, р/рахунок 26009053814624 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Львів, МФО 325321
У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.
За результатами аукціону, та при умові сплати переможцем аукціону вартості лоту, з переможцем аукціону укладається договір купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.
Додаткову інформацію про аукціон та порядок ознайомлення з майном можна отримати у Організатора аукціону за тел. (032) 2948403 та на сайті www.zurab.lviv.ua

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

Договір №_____
про відступлення права вимоги
(купівлі-продажу дебіторської заборгованості)

Місто Львів. ………….. дві тисячі п’ятнадцятого року.
Ми, ті, що підписалися нижче Товариство з обмеженою відповідальністю “Бовісан» ”(код ЄДРПОУ 34877641), в особі арбітражного керуючого Ловаса Василя Олексійовича. що діє на підставі постанови господарського суду Івано-Франківської області від 03.07.2012 р. по справі №5010/278/2012-Б-26/12;
Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1136/54 від 11.06.2013 року, яке визнано банкрутом і щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру, надалі за текстом – Продавець, та
……………………………………………………………………………………………………….., податковий номер – , проживає …………………………………………… з другої сторони, надалі за текстом – Покупець,
діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений правочин, керуючись главою 54 Цивільного кодексу України та ст.ст. 47, 48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», вільно володіючи українською мовою та домовившись про укладення цього Договору за місцем знаходження нерухомого майна уклали цей Договір про таке:
1. Предмет договору
За цим Договором Продавець передає Покупцю, а Покупець приймає майно а саме: Дебіторську заборгованості банкрута ТОВ “Бовісан» код ЄДРПОУ 34877641 ( Матеріальна шкода завдана Тимчишиним Володимиром Володимировичом – директором ТОВ «Бовісан» в розмірі 861200,00 грн. стягнута на користь ТОВ «Бовісан» рішенням Калуського міськрайонного суду по справі 345/2769/14-ц від 13.10.2014 )
і сплачує за нього обговорену грошову суму.
1.1. Кредитор приймає право вимоги, яке належить Первісному кредитору.
1.2. За умовами цього Договору Новий Кредитор набуває всіх прав Первісного Кредитора у зобов’язанні за Заборгованістю в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.
1.3. Під Заборгованістю за умовами цього Договору розуміється – Заборгованість _________________________________ (надалі Боржник), що виникла на підставі первинних документів ___________________________________, та підтверджена рішенням ___________________________________ у сумі ________________________________.
1.4. Первісний кредитор на дату укладення цього договору мав права Кредитора, та право на стягнення заборгованості за _____________________________ визначеному у п. 1.3 Цього договору, що підтверджено первинними документами.
1.5. Заміна Первісного Кредитора на Нового Кредитора у зобов’язанні відбувається відповідно до вимог ст.512, 513, 514, 516, 517 Цивільного кодексу України.
2. Оплата та порядок розрахунків
2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору компенсацію за відступлене право у розмірі __________________________________________________ гривень.
2.2. Передача права вимоги здійснюється на підставі Протоколу аукціону з продажу майна банкрута № _____, який складено Організатором аукціону – Західно -Українською регіональною агропромисловою біржею __ ____ 2015 року, вчиняється за ___ гривень … копійок, без урахування ПДВ, які сплачені Покупцем та одержані Продавцем в повній сумі до підписання цього Договору. Сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (ч.З ст.631 ЦК України). підставі протоколу аукціону щодо продажу дебіторської заборгованості у процедурі банкрутства ____________ №______________від _____________________________.
2.3. Новий кредитор здійснює повний розрахунок по компенсації передбаченій п. 2.1 цього Договору не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів після укладення та підписання Сторонами цього Договору наступним шляхом:
- Грошовими коштами на поточний рахунок Первісного Кредитора у _________________________________
- Оплата компенсації здійснюється за цим Договором без додаткових умов, виставлення рахунку, тощо.
2.4. Перехід права вимоги, яке передбачено у п. цього Договору, відбувається з моменту підписання цього Договору.
2.5. Факт повної сплати підтверджується Первісним Кредитором письмово на адресу Нового кредитора у день проведення повного розрахунку.
2.6. У разі проведення Новим Кредитором лише часткового розрахунку, право вимоги передається Новому Кредитору лише після повної сплати компенсації Первісному Кредиторові.

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Первісний Кредитор зобов’язаний:
3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору.
3.1.2. Не пізніше 2 (двох) робочих днів після набуття чинності цим Договором направити Боржнику письмове повідомлення про укладення цього Договору, та протягом 2 (двох) днів надати докази здійснення такого повідомлення Новому Кредиторові.
3.1.3. Передати Новому Кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для здійснення та реалізації прав, що передаються, у термін не пізніше ніж 2 (два) дні з моменту підписання цього Договору. Документи мають бути передані в оригіналах, про що сторонами складається акт приймання-передачі.
3.1.4. Первісний Кредитор у зобов’язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги.
3.1.5. Первісний Кредитор зобов’язаний надати Новому кредитору всю інформацію, яка стосується попередніх розрахунків, обґрунтований розрахунок суми заборгованості Боржника, станом на дату підписання цього Договору, інформацію про погашення заборгованості, а також інформацію про будь-які інші обставини, що можуть привести до зменшення заборгованості Боржника.
3.2. Первісний Кредитор має право:
3.2.1. Отримувати компенсацію за відступлене право вимоги відповідно до цього Договору.
3.2.2. Первісний кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.
3.3. Новий Кредитор зобов’язаний:
3.3.1. Сплатити Первісному Кредитору компенсацію за відступлення права вимоги відповідно п. 2.1 та п.2.3 цього Договору.
3.4. Новий Кредитор має право:
3.4.1. На належне виконання Первісним Кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.
3.4.2. Вимагати передачі від Первісного Кредитора усіх документів, що підтверджують право вимоги Первісного кредитора.
3.5. Цим розділом встановлюються основні права та обов’язки Сторін за цим Договором, але не виключно. Інші права та обов’язки можуть витікати із інших розділів та пунктів цього Договору.

4. Наслідки відступлення права вимоги
4.1. З моменту відступлення права вимоги Первісний Кредитор відступає, а Новий кредитор набуває усіх без виключення прав та обов’язків Кредитора за Заборгованістю, у тому числі, але не виключно
– право вимагати погашення боргу, що вже виник або виникне у майбутньому, шляхом сплати грошових коштів або іншим чином, якщо це не суперечить законодавству України;
- право вимагати сплати штрафних або фінансових санкцій, які існували на момент набуття чинності цим договором або виникнуть в майбутньому;
- право укладати будь-які додаткові угоди, приймати рішення про розстрочку, відстрочку погашення заборгованості, та здійснювати інші дії на власний розсуд.
4.2. Після настання моменту відступлення права вимоги Первісний Кредитор позбавляється усіх без винятку прав вимоги від Боржника за Заборгованістю, і не має права втручатися або іншим чином впливати на взаємовідносини між Новим Кредитором та Боржником.
4.3. З моменту проведення повної оплати компенсації Первісний Кредитор не має права відмовитися від виконання цього Договору, відкликати відступлення права вимоги, та/або іншим чином перешкоджати Новому Кредитору користуватися своїми правами за Договором Позики.
4.4. Передача всіх документів що підтверджують право вимоги Первісного кредитора за Договором позики оформлюється актом приймання-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору та підписується уповноваженими представниками сторін.
4.5. Первісний кредитор цим заявляє і гарантує наступне:
- Що він на законних підставах має всі права вимоги за Заборгованістю.
- Що відступлення права вимоги за Договором Позики не перешкоджає і не суперечить умовам взаємовідносин за Заборгованістю;
- Що відсутні будь-які судові рішення або рішення органів державної влади України, контролюючих органів, якими Первісному Кредитору повністю або частково забороняється відступлення права вимоги за Заборгованістю, а також відсутні будь-які обтяження та обмеження щодо підписання та виконання цього Договору;
- Що станом на момент підписання цього Договору ним не передавалися та не відступалися права вимоги за Заборгованістю будь-яким іншим особам, та відсутні зобов’язання перед іншими особами по відступленню права вимоги;

5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань Новий Кредитор несе відповідальність у вигляді пені в розмірі Подвійної облікової ставки Національного банку України із розрахунку за рік від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення .

6. Строк дії Договору
6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7. Зміна умов Договору та особливі умови
7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткових угод до цього Договору, які підписуються повноважними сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору. Про укладення будь-якої додаткової угоди робиться відмітка на основних примірниках договору від руки, та за підписом уповноважених представників сторін.
7.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.
7.3. До всіх спорів, що виникають або можуть виникнути із цього договору, а також до всіх положень даного договору застосовується законодавство та право України. Всі можливі спори та суперечності між сторонами або третіми особами відповідно що виникають відповідно до цього договору також регулюються законодавством України та можуть розглядатися виключно у судових інстанціях України з урахуванням вимог підвідомчості та підсудності.
7.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
7.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін .

Підписи СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ: __________________________________________________________________
ПОКУПЕЦЬ: ___________________________________________________________________

М ______ __________ області, Україна ……………. дві тисячі п’ятнадцятого року.
Цей договір посвідчено мною _________________________
Договір підписано сторонами у моїй присутності.
Особи сторін перевірено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ……

Генеральний директор
ЗУРАБ І.М. Вуйцик

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *