Проведення цільового аукціону з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

| Травень 27, 2021 | 0 Comments

IMG_7577 IMG_7578 IMG_7579 

  

Повторний аукціон

ТзОВ «Західрембуд» (код ЄДРПОУ 32295170, адреса: Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Сагайдачного, 20)       

Лот № 1: Комплекс будівель  (частка власності 48/100) загальною площею 351,9 кв.м, що розташована за адресою Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Сагайдачного,26.    Будівлі розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер 2621210300:01:002:0471 площею 0,1629 га.,  що належить  територіальній громаді Бурштинської міської ради. Право власності   на земельну ділянку покупцю не переходить.  Поч. вартість   233750,00 грн. без ПДВ.;

ДП «Агроторф» ВАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ 30474765, Івано-Франківська обл., м Івано-Франківськ.вул. Б. хмельницького,буд.59)

Лот № 2: Прес пакувальний .1999 р.в. ПУ-100.00.000 ПС. Поч. вартість  171996,00 грн. без ПДВ;

Лот № 3: Автопогрузчик «Балканкара» модель ДВ1792.45 2003 р.в., жовтого кольору(зав. №39709201054). Поч. вартість 73 244,00 грн. без ПДВ;

Лот № 4:Дозатор ДСО-1300,2004 р.в. Початкова вартість 26848,00 грн. без ПДВ.

Ознайомлення з майном: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за  місцезнаходженням підприємства.

Аукціон відбудеться: 11.06.2021 р. об 11:00 год. за адресою: м Івано-Франківськ,.  вул. Василіянок, 62А

Аукціон проводиться без можливості зниження початкової  ціни. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної відсутня.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Івано-Франківській області.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заяв на участь у аукціоні проводиться за адресою: м Івано-Франківськ вул. Василіянок, 62А тел..+380662018587  ; +38032-2948403,

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 09.06.2021 року.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні та ознайомлення з майном можна отримати за тел.: +38(032)-294-84-03, +380662018587 на сайті ЗУРАБ www.zurab.lviv.ua

IMG_4646 IMG_4647

ПРОЕКТ 

ДОГОВІР № ___________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                             “___” ______ 2021 року

           ____________________________(Повна назва продавця)о (ЄДРПОУ ________________________), або  (скорочена назва продавця), надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Рішення _________ окружного адміністративного суду від ______________ року у справі № _____________________, здійснює  Головне управління ДПС у ______________області в особі   начальника Головного управління ДПС у __________________ області  ______________________, який  діє на  підставі «Положення про ГУ ДПС у ______________________ області», затвердженого наказом ДПС України від _____________ року № ____, наказу Головного управління ДПС у ________ області від _______________ № ____________ «Про надання права підпису» зі змінами, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення від _________________21 р. № _______________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № _____) – (Назва БК) надалі “УБК”, в особі брокера _________________ , який діє на підставі ____________________, та

Фізична особа, юридична особа ___________________________________________________________________________,  надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення №______ від ________________ діє член ЗУРАБ (Уповноважена брокерська контора  ______ ФОП_____  (надалі – УБК) в особі брокера _________________________________, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

              1.1. ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – __________________________________________________________ майно,  що перебуває у податковій заставі, який відбувся _____________________ 2021 року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі Протоколу аукціону №___ від ______________ 2021 року, а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

- Майно: __________________________________________________________________________, місцезнаходження: _____________________________________________________________.

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Рішення ______________________ окружного адміністративного суду від _______________ року у справі № ______________________, та результатів аукціонних торгів від ________________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №____ від _______________ 2021  р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку  майна, станом на ______________  року, виконану  _____________________ _____,  вартість Майна становить _________________________________________________________ без ПДВ.

1.4. Товар, що реалізується, належить  _________________________________ (код ЄДРПОУ __________________) згідно _____________________________________________________________).  

1.5. Товар, що реалізується, стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДПС у ________________області згідно Рішення № ___ від _____________________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна від _______________ року №_______________________.

1.6. Право власності на Товар переходить до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі Товару між  ПРОДАВЦЕМ та ПОКУПЦЕМ.

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

            3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає ______________________________________________________ грн. з ПДВ, і встановлена за результатами цільового аукціону від ___________________ року, проведеного на ЗУРАБ (Протокол № _ від _________________року який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через транзитний рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ____________________  року включно забезпечує формування на транзитному рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі     ______________________________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ________________  року включно перераховує _____________________________________________ з ПДВ  на транзитний рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на транзитному рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок, наданий  ГУ ДПС у ________________________________ області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення №______________  від __________________ р.  на організацію цільового аукціону і договору-доручення №______________  від __________________ р. на продаж майна на аукціоні.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ПРОДАВЦЕМ та ПОКУПЦЕМ.

4.2. _____________________ несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у ________________________ області на ЗУРАБ.  _______________________ несе відповідальність за достовірність та повноту наданих ГУ ДПС у ____________________ області документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для __________________, один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у __________________ області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу № ___  від __________________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  – Копія Рішення № ___ від _________________ року про погашення усієї суми податкового боргу на ____________ аркуші.

6.4.3. Додаток 3  – Копія  Акту  опису майна від _____________ року №_____ на 1 (одному) аркуші.

6.4.4.Додаток 4 – Копія Рішення ___________________________ окружного адміністративного суду від __________________ року у справі № _____________ на _______ аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (№ інформаційної довідки ___________ від __________ року) на ____________ аркуші.

6.4.6. Додаток 6 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті ____________” № ___  від ______________ р. на ____________ аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

 

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

__________________________________

 (повна назва продавця)

__________________________________

Код ЄДРПОУ _______________

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у ________________ обл.

___________________________

    

   Начальник               ______________ _________

М.п.                                                            (підпис)

 

 

 

Фізична особа,   Юридична особа

 ( повна назва покупця)

_________________________________

(адреса )

 

Код ЄДРПОУ _______________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № ______ ЗУРАБ

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № _____ ЗУРАБ

Брокер___________________________

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________

м.п. (Підпис, ініціали і прізвище брокера)

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі _____________ 2021 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *