Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі (без можливості зниження початкової ціни під час аукціону).

| Травень 13, 2021 | 0 Comments

Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

(без можливості зниження початкової  ціни під час аукціону).

Повторний

    Державне підприємство «Львіввугілля” (далі – ДП«Львіввугілля”),  Код ЄДРПОУ 32323256 , Львівська обл. м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26

Лот № 1 –(1.11-1. 1433,4) Порода, що зберігається в породному відвалі №1 та №2 (відходи шахтного виробництва), що знаходиться на ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» в кількості 1433400 м. куб. Породний відвал № 1  зольність – 98,8%, наявність сірки -0,17 %, об’ємна вага насипної гірничої маси породного відвалу  – 1,45т/м.куб. Дата зупинення експлуатації – 1983 рік. Породний відвал № 2  зольність – 98,7%, наявність сірки -0,15 %, об’ємна вага насипної гірничої маси породного відвалу  – 1,45т/м. куб. Дата зупинення експлуатації – 1983 рік.

Початкова ціна 64 576 968,40грн. з ПДВ. Продаж здійснюється за лотами, 1 лот -1000 м.куб, ціна 1 лота 45 050,00 з ПДВ.

Переможець аукціону для відбору породи зобов’язаний виготовити проектно-кошторисну документацію на розбирання породних відвалів.

Ознайомлення з майном: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за адресою : Львівська обл. Червоноградський р-н. с. Сілець.

Аукціон відбудеться: 28.05.2021 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, Залізнична 16, торговий зал.

Замовник аукціону: ДПС України Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заяв на участь у аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16. т.+38032-2948403

 Для участі в аукціоні необхідно:1. Подати заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи, найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунку, відкритого для зарахування гарантійного внеску;

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 26.05.2021 року.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні. Переможець аукціону матиме можливість отримати  податкову накладну згідно з Податковим кодексом України;

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні та ознайомлення з майном можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, www.zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ

ПРОЕКТ                                                            ДОГОВІР  №

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                     “___” травня  2021 року

ДП ”Львіввугілля”,  (Код ЄДРПОУ 32323256), надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Верховного суду України від ___________2018 року у справі №______________ здійснює Державна податкова служба України (далі –Довіритель), в особі ___________ Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в особі __________________________, що діє на підставі Положення ___________________________________________, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ” , від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення _________________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора _____________надалі “УБК”, в особі брокера ______________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

________________________________________ в особі _____________________, що діє на підставі ___________________ надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _______________ діє член ЗУРАБ _____________, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, надалі “СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – Державного підприємства «Львіввугілля” (далі – ДП «Львіввугілля”),  Код ЄДРПОУ 32323256, 80000, Львівська обл. м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26 – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся ___________________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі Протоколу аукціону _________ від ________________ року, а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:Порода, що зберігається в породному відвалі №1 та №2 (відходи шахтного виробництва), що знаходиться на ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввулілля»

Породний відвал № 1  зольність – 98,8%, наявність сірки -0,17 %, об’ємна вага насипної гірничої маси породного відвалу  – 1,45т/м.куб. Дата зупинення експлуатації – 1983 рік.

Породний відвал № 2  зольність – 98,7%, наявність сірки -0,15 %, об’ємна вага насипної гірничої маси породного відвалу  – 1,45т/м.куб. Дата зупинення експлуатації – 1983 рік. Місце знаходження: Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець.

 

1.2. Купівля – продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ”, Постанови Верховного суду України від ________ року у справі №___________та результатів аукціонних торгів від _________________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №____  від ________________ р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, проведену  ______________________,  станом на ____________________ року вартість Товару становить ______________________________________________ грн. з ПДВ.

1.4. Товар, що реалізується, належить ДП «Львіввугілля”,  (Код ЄДРПОУ 32323256)  та стягнутий в рахунок погашення податкового боргу,  згідно Рішення ЛУ Офісу великих платників податків ДФС від ________року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту опису майна №_____________ року.

1.5. Право власності на Товар переходить від ДП «Львіввугілля”  до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі між ДП «Львіввугілля” та ПОКУПЦЕМ.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ДП «Львіввугілля” зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3.Ціна та умови оплати

 

3.1. Вартість Товару по Даному Договору складає ________________________________________ грн. з ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від _________________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол №____від ________________ р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до __________________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _____________ року включно перераховує _________________________________ грн. з ПДВ на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок,  наданий Офісом великих платників податків ДПС, за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення № __________ від ______________р. на організацію цільового аукціону, договору-доручення №__________  від _______________  року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (____) грн. з ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП «Львіввугілля” та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ДП «Львіввугілля” несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах, представлених Офісом великих платників податків ДПС на ЗУРАБ.  ДП «Львіввугілля” несе відповідальність за достовірність та повноту наданих документів та інформації про Товар.

5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для  ДП «Львіввугілля”, один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для Офісу великих платників податків ДПС та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4.  Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу №__________  від ____________ року цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення №__________  від ___________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту опису майна №____________  від _____________року на 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Верховного суду України від 11 грудня 2018 року у справі ___________, на (_______) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – копія Витягу  про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №_______________ від ____________ року,  на 1 (одному) аркуші.

6.4.6. Додаток 6 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті ________________________________ на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/

 ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
Державне підприємство «Львіввугілля”

(повна назва продавця)

Керівник_______________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Державна податкова служба України

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (філія ДПС)

Уповноважена особа –

Західного міжрегіонального управління

ДПС по роботі з великими платниками податків

  _______________________________________

(повна назва  покупця)

________________________________

( адреса)

____________________________________

(реквізити )

__________________________

 
від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № _____ ЗУРАБ   від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № ____ ЗУРАБ
Брокер_____________

м.п.(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

Брокер_________________

м.п. (Підпис, ініціали і прізвище брокера)

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі “____” травня 2021 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ________________

Даний Договір підписаний уповноваженими членами біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ            _________                      (підпис)

 

WhatsApp Image 2019-10-30 at 10.28.12(1) WhatsApp Image 2019-10-30 at 10.28.15(2) WhatsApp Image 2019-10-30 at 10.28.15(1)

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *