Інформація про проведення повторного аукціону з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

| Лютий 9, 2021 | 0 Comments

ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»  (ЄДРПОУ 39478145 ), Україна, 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Коростишівська, буд. 8

Лот № 1: Сандалі дитячі різних кольорів та розмірів, запаковані в картонні коробки в кількості 454 пари .   Поч. вартість  95320   грн. з ПДВ.

Ознайомлення з майном: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за адресою : м. Чернівці, вул. Коростишівська, буд. 8.

       Аукціон відбудеться: 01.03.2021 р. об 11:00 год. за адресою: м.  Чернівці, вул.  Герцена,1.

Аукціон проводиться без можливості зниження початкової  ціни.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Чернівецькій області.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заяв на участь у аукціоні проводиться за адресою:   м.  Чернівці, вул.    Герцена,1 оф. 33 , та м. Львів, вул. Залізнична,16. +38032-2948403, 0953890385.

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 26.02.2021 року.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні. Переможцю аукціону є можливість надання податкової накладної згідно з Податковим кодексом України;

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні та ознайомлення з майном можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 0953890385; www.zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м.  Чернівці, вул. Герцена,1 оф.33; БІРЖА є платником ПДВ.

IMG_20201229_100030 IMG_20201229_100035 IMG_20201229_100041 IMG_20201229_100127

 

Проект:

ДОГОВІР № ____________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                        “_____” березня 2021 року

             Товариство з обмеженою відповідальністю Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»  (ЄДРПОУ 39478145 ) надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови ХХХХХХХХ окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХХХХХХХХХХ здійснює Головне управління ДПС у Чернівецькій  області, в особі  заступника начальника ____________________________, що діє на підставі Положення про Головне управління ДПС у Чернівецькій області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від ________________, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу  Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ,  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ______________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 52)  – ТзОВ „Буковина-Аукціон”, надалі “УБК”, в особі брокера Комерзана З.Д. , який діє на підставі Довіреності № 1-д від 11.01.2021 року з однієї сторони, та

з однієї сторони, та

                 ___________________________ в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _____________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановичащо діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

       ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»  (ЄДРПОУ 39478145), Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Коростишівська, будинок 8 – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся _________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від _______2021 р. а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

Сандалі дитячі різних кольорів та розмірів, запаковані в картонні коробки в кількості 454 пари, які знаходяться за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Коростишівська, буд. 8

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХ, та результатів аукціонних торгів від __________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №___  від _________  р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, станом на __________ року, проведену  __________, вартість Майна становить ____________________________________ грн., з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізуєтьсяналежить  ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»  (ЄДРПОУ 39478145) і стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДПС у Чернівецькій області згідно Рішення № ___   від _________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна, від ___________ року.

1.4. Право власності на Товар переходить від ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»  (ЄДРПОУ 39478145) до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі Товару між  ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос» та ПОКУПЦЕМ.

 

 

 

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2 ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос» зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає ____________________________________________ з ПДВ, і встановлена за результатами цільового аукціону від __________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ____ від _________ який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ______________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _________ року включно перераховує  ____________________________________ грн. з ПДВ   на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДПС у Чернівецькій області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення ___________________ на організацію цільового аукціону, договору-доручення ____________________________  року на продаж майна на аукціоні.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос» та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос» несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у Чернівецькій області на ЗУРАБ ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ТОВ “Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Чернівецькій області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу ______________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  - Копія Рішення ____________________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна від ______________ року на 2 (двох) аркушах.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ____________________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Витягу з Державного  реєстру обтяжень рухомого майна № __________________. на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“_______________________” ____________________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю Буковинська взуттєва фабрика «Кайрос»

(повна назва продавця)

Код ЄДРПОУ 39478145

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.. Коростишівська, буд. 8

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Чернівецькій обл.

58013, м. Чернівці, Героїв Майдану, 200А

 

Заст. начальника ______________

 

Юридична особа  «ХХХХХХХХХ»

фізична особа

 ( покупець)

___________________________________________

  ( адреса)

 

__________________________

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 52 ЗУРАБ

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________Комерзан З. 

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі “____” березня  2021 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ______________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

 

 

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *