Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Грудень 25, 2020 | 0 Comments

Перший

Державне підприємство «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965,  45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 1).

Лот №1 Будівля хімічної лабораторії, загальна площа 256,1 кв.м., 1988 р.побудови, одноповерхова, поч. ціна – 680 826,00 грн. з ПДВ.

Ознайомлення: 9.00-17.00 у робочі дні. Місцезнаходження: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 27.

         Приватне мале підприємство «КВАНТ», (код ЄДРПОУ 13352835, 45070, Волинська обл., Ковельський район, смт. Голоби, вул. Ковельська, буд. 1).

Лот №2 Магазин  «Госптовари», загальна площа 82,6 кв.м., 1964 р.побудови, одноповерхова, поч. ціна – 12 446,65 грн. без ПДВ.

Ознайомлення: 9.00-17.00 у робочі дні. Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський район, с.Мельниця, вул.Першотравнева, 10.

Аукціон відбудеться 11.01.2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, кімната 307.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ).

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), паспорта та ідентифікаційний номер для фізичної особи з повноваженнями на участь в аукціоні.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні до 16:00 год. 06.01.2021 року.
Додаткову інформацію можна отримати за  тел.: +38032-2948403, 050-37-88-605; адміністративний офіс ЗУРАБ м. Луцьк, вул. Карбишева, 2; www.zurab.lviv.ua. БІРЖА є платником ПДВ.

 

3 1 2 4 5

 

Проект:

ДОГОВІР № ____________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                       “_____” січень 2021 року                                                                   

 

             Державне підприємство «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965), надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови ХХХХХХХХ окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХХХХХХХХХХ здійснює Головне управління ДПС у Волинській області (далі – Інспекція, або Довіритель), в особі _______________________________, що діє на підставі Положення про територіальні органи ДПС, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12.07.2019 № 14, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу  Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ,  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ______________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 62) – ТзОВ „Волинський регіональний центр”, надалі “УБК”, в особі брокера Пасічника Олександра Олексійовича, який діє на підставі Довіреності № 1 від 11.01.2020 року з однієї сторони, та

                 ___________________________ в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _____________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

       ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – Державне підприємство «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965),  45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 1), – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся _________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від _______2021 р. а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

-  Будівля хімічної лабораторії, загальна площа 256,1 кв.м., 1988 р.побудови, одноповерхова, Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, буд. 27)

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Волинського окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХ, та результатів аукціонних торгів від __________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №___  від _________  р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, станом на __________ року, проведену  __________, вартість Майна становить ____________________________________ грн., з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) і стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед Нововолинською ОДПІ ГУ ДПС у Волинській області згідно Рішення № ___   від _________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна, від ___________ року.

1.4. Право власності на Товар переходить від ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965)та ПОКУПЦЕМ.

 

 

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає ____________________________________________ з ПДВ, і встановлена за результатами цільового аукціону від __________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ____ від _________ який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ______________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ___________ року включно перераховує  ____________________________________ грн. з ПДВ   на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок, наданий  ГУ ДПС у Волинській області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення ___________________ на організацію цільового аукціону, договору-доручення ____________________________  року на продаж майна на аукціоні.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у Волинській області на ЗУРАБ.  ДП «Волиньвугілля»  несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965), один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Волинській області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу ______________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  – Копія Рішення ____________________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна від ______________ року на 2 (двох) аркушах.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Волинського окружного адміністративного суду від ____________________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Витягу з Державного  реєстру обтяжень нерухомого майна № __________________. на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“_______________________” ____________________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

Державне підприємство «Волиньвугілля»,

(код ЄДРПОУ 32365965)

45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 1

 (продавець)

 __________________________

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Волинській обл.

43010, Волинська обл. м. Луцьк, Київський майдан, 4

Код ЄДРПОУ  39400859

 

Заст. начальника _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридична особа  «ХХХХХХХХХ»

фізична особа

 ( покупець)

___________________________________________

  ( адреса)

 

 

__________________________

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 62 ЗУРАБ

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________О.Пасічник(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ____” __________ 2021 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ______________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

 

 

 

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *