Інформація про проведення цільового аукціону з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

| Вересень 11, 2020 | 0 Comments

ПП «Альфа Гіпс» (ЄДРПОУ 32976386), 59410, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт. Кострижівка, вул. Заводська, 15

Лот № 1: комплекс нежитлових будівель, а саме: будинок матеріального складу (літ. Г) заг. пл.. 170,6 кв.м, будинок матеріального складу з підвалом (літ. Г-1) заг. пл.. 62,9 кв.м, площадка матеріального складу (літ. Г-2) заг. пл.. 224,2 кв.м, навіс (літ. Е) заг. пл..  86,6 кв.м, приміщення слюсарної автотранспорту (літ. Є), будинок матеріального складу (літ. Ж), будинок нарядної бензоскладу (літ. К) заг. пл.. 29,2 кв.м, приміщення для мастильних матеріалів (літ. Л) заг. пл.. 50,5 кв.м, приміщення з цистернами під рідке паливо (літ. М) заг. пл.. 45,7 кв.м, естакада зливу паливо – мастильних матеріалів (літ.Н) заг. пл..  29,4 кв.м, які розташовані за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, вул. Зелена, 38.   Поч. в-сть 37680,00  грн. без ПДВ.

Ознайомлення: з 9.00 до 17.00 в робочі дні

       Аукціон відбудеться: 28.09.2020 р. об 11:00 год. за адресою: м.  Чернівці, вул.  Герцена,1.

Аукціон проводиться без можливості зниження початкової  ціни.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Чернівецькій області.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заяв на участь у аукціоні проводиться за адресою:   м.  Чернівці, вул.    Герцена,1 оф. 33 , та м. Львів, вул. Залізнична,16. +38032-2948403, 0953890385.

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 25.09.2020 року.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 0953890385; www.zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м.  Чернівці, вул. Герцена,1 оф.33; БІРЖА є платником ПДВ.

IMG_20200619_130947 IMG_20200619_131001 IMG_20200619_131003 IMG_20200619_131016 IMG_20200619_131434 IMG_20200619_131436 IMG_20200619_131439 IMG_20200619_131451 IMG_20200619_131512

Проект:

ДОГОВІР № ____________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                        “_____” вересня 2020 року

             Приватне підприємство «Альфа Гіпс» (ЄДРПОУ 32976386) надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови ХХХХХХХХ окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХХХХХХХХХХ здійснює Головне управління ДПС у Чернівецькій  області, в особі  заступника начальника ____________________________, що діє на підставі Положення про Головне управління ДПС у Чернівецькій області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від ________________, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу  Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ,  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ______________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 52)  – ТзОВ „Буковина-Аукціон”, надалі “УБК”, в особі брокера Комерзана З.Д. , який діє на підставі Довіреності № 1-д від 11.01.2020 року з однієї сторони, та

з однієї сторони, та

                 ___________________________ в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _____________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

       ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – Приватного підприємства «Альфа Гіпс» (код ЄДРПОУ 32976386) Чернівецька область, Заставнівський район, смт. Кострижівка, вул. Заводська,15 - яке перебуває у податковій заставі, що відбувся _________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від _______2020 р. а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

- Комплекс нежитлових будівель, а саме: будинок матеріального складу (літ. Г) площа – 170,6 кв.м., будинок матеріального складу з підвалом (літ. Г-1)площа – 62,9 кв.м., площадка матеріального складу (літ.Г-2), площа – 224,2 кв.м., навіс (літ.Е) площа – 86,6 кв.м., приміщення слюсарної автотранспорту (літ Є), будинок матеріального складу (літ.Ж), будинок нарядної бензоскладу (літ.К) площа – 29,2 кв.м., приміщення для мастильних матеріалів (літ.Л) площа – 50,5 кв.м.,приміщення з цистернами під рідке паливо (літ.М)площа – 45,7 кв.м., естакада зливу паливо  – мастильних матеріалів (літ.Н) площа – 29,4 кв.м., які розташовані за адресою : Чернівецька область, Заставнівський район, смт. Кострижівка, вул. Заводська,38

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХ, та результатів аукціонних торгів від __________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №___  від _________  р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, станом на __________ року, проведену  __________, вартість Майна становить ____________________________________ грн., з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить  ПП «Альфа Гіпс» (код ЄДРПОУ 32976386) і стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДПС у Чернівецькій області згідно Рішення № ___   від _________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна, від ___________ року.

1.4. Право власності на Товар переходить від ПП «Альфа Гіпс» до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі Товару між  ПП «Альфа Гіпс» та ПОКУПЦЕМ.

 

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ПП «Альфа Гіпс» зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає ____________________________________________ з ПДВ, і встановлена за результатами цільового аукціону від __________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ____ від _________ який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ______________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _________ року включно перераховує  ____________________________________ грн. з ПДВ   на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДПС у Чернівецькій області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення ___________________ на організацію цільового аукціону, договору-доручення ____________________________  року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ„Криця” та ТзОВ „ „Буковина-Аукціон”, ”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. з ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ПП «Альфа Гіпс» та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ПП «Альфа Гіпс» несе відповідальність за збереження проданого Товару у відповідності з передпродажним актом технічного стану в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у Чернівецькій області на ЗУРАБ.  ПП «Альфа Гіпс» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ПП «Альфа Гіпс», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Чернівецькій області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу ______________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  - Копія Рішення ____________________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна від ______________ року на 2 (двох) аркушах.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ____________________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Витягу з Державного  реєстру обтяжень рухомого майна № __________________. на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“_______________________” ____________________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

Приватне підприємство «Альфа Гіпс»

(повна назва продавця)

Код ЄДРПОУ 32976386

59410,Чернівецька область, Заставнівський район, смт. Кострижівка, вул. Заводська,15

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Чернівецькій обл.

58013, м. Чернівці, Героїв Майдану, 200А

 

Заст. начальника ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридична особа  «ХХХХХХХХХ»

фізична особа

 ( покупець)

___________________________________________

  ( адреса)

 

 

__________________________

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 52 ЗУРАБ

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________Комерзан З.(Підпис, ініціали і прізвище брокера)М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ____” вересня 2020 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ______________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

 

 

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *