Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Березень 12, 2020 | 0 Comments

КП «Червоноградтеплокомуненерго», Код ЄДРПОУ 23966248, Львівська обл.,  м. Червоноград,   вул. Промислова, 1

Лот №1 Магістральна теплова мережа від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (ін. №1033), підземна, двотрубна довж. 1960м, введена в експлуатацію 1982 року. Металеві труби діаметром 530мм. Підлягає демонтажу.  Поч. ціна – 200447,00 грн. з ПДВ;

Ознайомлення: 9.00-17.00 у робочі дні за адресою: Львівська область, Сокальський р., м. Соснівка.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Львівській обл..

Аукціон відбудеться: 27.03.2020 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул.. Залізнична,16, торговий зал

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заявок на участь у аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 25.03.2020 р.. Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, виписки, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: (032)-294-84-03, 294-84-02; www.zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16; БІРЖА є платником ПДВ.

24 15 9 4 

ППроект:

ДОГОВІР №

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                           “___” березня 2020 року

              Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго», (далі – КП «Червоноградтеплокомуненерго») Код ЄДРПОУ 23966248, надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Львівського окружного адміністративного суду від _________________року у справі ________________________здійснює Головне управління ДПС у Львівській області, в особі __________________________, що діє на підставі Положення ___________________________________________, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення _________________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 36) – ПП „Торговий дім Манявія”, надалі “УБК”, в особі брокера Гуцуляка  Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

               ________________________________________ в особі _____________________, що діє на підставі ___________________ надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _______________ діє член ЗУРАБ (Уповноважена брокерська контора № 18) Кущак О.В.  (надалі – УБК) в особі брокера Кущака Олексія Володимировича, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

  1. 1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – КП «Червоноградтеплокомуненерго», Код ЄДРПОУ 23966248, юридична адреса: 80100, Львівська обл.,  м. Червоноград,   вул. Промислова, 1 – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся ___________________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону _________ від ________________ року, а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

-Магістральна теплова мережа від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (ін. №1033), підземна, двотрубна довж. 1960м, введена в експлуатацію 1982 року. Металеві труби діаметром 530мм. Підлягає демонтажу.  . Місцезнаходження: Львівська область, Сокальський р., м. Соснівка.

1.2. Купівля – продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ____________________________ у справі №______________________________, та результатів аукціонних торгів від _________________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №____  від ________________ р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, проведену  ______________________,  станом на ____________________ року вартість Товару становить ______________________________________________ грн. з ПДВ.

1.4. Товар, що реалізується, належить КП «Червоноградтеплокомуненерго», та стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДПС у Львівській обл.,  згідно Рішення №______________  від _______________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту опису майна №______________  від _________________.

1.5. Право власності на Товар переходить від КП «Червоноградтеплокомуненерго» до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі між КП «Червоноградтеплокомуненерго» та ПОКУПЦЕМ.

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  КП «Червоноградтеплокомуненерго» зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3.Ціна та умови оплати

 

3.1. Вартість Товару по Даному Договору складає ________________________________________ грн. з ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від _________________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол №____від ________________ р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до __________________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _____________ року включно перераховує _________________________________ грн. з ПДВ на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок,  наданий ГУ ДПС у Львівській області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення № __________ від ______________р. на організацію цільового аукціону, договору-доручення №__________  від _______________  року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ФОП Кущак О.В. та ПП „Торговий дім «Манявія”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. з ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між КП «Червоноградтеплокомуненерго»   та ПОКУПЦЕМ.

4.2. КП «Червоноградтеплокомуненерго» несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах, представлених ГУ ДПС у Львівській області на ЗУРАБ.  КП «Червоноградтеплокомуненерго» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для КП «Червоноградтеплокомуненерго», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Львівській області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4.  Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу №__________  від ____________ року цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення №__________  від ___________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту опису майна ____________  від _____________року на 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ______________ року у справі №________________, на 3 (трьох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – копія Витягу  про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №_______________ від ____________ року,  на 1 (одному) аркуші.

6.4.6. Додаток 6 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“За вільну Україну” плюс ________________________________ на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

 

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго»

(повна назва продавця)

80100, Львівська обл.,  м. Червоноград,   вул. Промислова, 1

Код ЄДРПОУ 23966248

 

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Львівській обл.

79003, Львівська обл. м. Львів, вул. Стрийська, 35

Код ЄДРПОУ  39462700

Заст. начальника _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

 (повна назва  покупця)

________________________________

  ( адреса)

____________________________________

 (реквізити )

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 36 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 18 ЗУРАБ

Брокер___________________________В.Гуцуляк

м.п.(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

Брокер____________________________О.Кущак

м.п. (Підпис, ініціали і прізвище брокера)

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі ____” березня 2020 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ________________

Даний Договір підписаний уповноваженими членами біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *