Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Січень 16, 2020 | 0 Comments

Перший

Державне підприємство «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965,  45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 1).

Лот №1 Будівля вузла зв’язку, загальна площа 377,8 кв.м., 1983 р.побудови, двоповерхова, поч.. ціна – 998 714,40 грн. з ПДВ.

Ознайомлення: 9.00-17.00 у робочі дні. Місцезнаходження: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 27.

Аукціон відбудеться 03.02.2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, кімната 307.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ).

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), паспорта та ідентифікаційний номер для фізичної особи з повноваженнями на участь в аукціоні.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні до 16:00 год. 31.01.2020 року.
Додаткову інформацію можна отримати за  тел.: +38032-2948403, 050-37-88-605; адміністративний офіс ЗУРАБ м. Луцьк, вул. Карбишева, 2; www.zurab.lviv.ua. БІРЖА є платником ПДВ.

image0 image1 image2 image3 image4

Проект:

ДОГОВІР № _________________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                      “__” лютого 2020 року

                Державне підприємство «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Волинського окружного адміністративного суду від ______________  року у справі № _____________ здійснює Головне управління ДПС у Волинській області (далі – Інспекція, або Довіритель), в особі  заступника начальника _____________________________ що діє на підставі Положення про Головного управління ДПС у Волинській області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від ______________ № ______, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу  Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ,  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення _______________ від _______________ р. діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 62) – ТзОВ „Волинський регіональний центр”, надалі “УБК”, в особі брокера Пасічника Олександра Олексійовича, який діє на підставі Довіреності № 1 від 03.01.2020 року з однієї сторони, та

                 ____________________________________________ надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _________________________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – Державного підприємства «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965,  45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 1, – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся _______________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від __________________________ а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

               - Будівля вузла зв’язку, заг. пл.. 377,8 кв.м., 1983 р.п. двоповерхова, пл.забуд. – 240 м2, буд. об’єм – 1546,0 м.3; Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Шахтарська, 2А.

 

      1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518  ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ”, Постанови Волинського окружного адміністративного суду від _______________  року у справі № __________________, та результатів аукціонних торгів від ______________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №______ від ____________  року, який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.2. Згідно зі звітом про оцінку, станом на __________ року, проведену  _______________ вартість Товару  становить _______________ грн. з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить  ДП «Волиньвугілля», (код ЄДРПОУ 32365965) і  стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед Нововолинською ОДПІ ГУ ДПС  у Волинській області згідно Рішення № _____  від ___________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна _____________від __________ року.

1.4. Право власності на Товар переходить від ДП «Волиньвугілля», до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі ДП «Волиньвугілля», та ПОКУПЦЕМ.

 

 

 

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2ДП «Волиньвугілля»,   зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає _________________________________________________________грн. з ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від ______________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № _____ від ____________ р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ___________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    _________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ____________ року включно перераховує  _________________________________________________  на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок, наданий  ГУ ДПС у Волинській обл., за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення __________________ на організацію цільового аукціону, договору-доручення _________________на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ „Криця” та ТзОВ „Волинський регіональний центр ” і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП «Волиньвугілля», та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ДП «Волиньвугілля»,  несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у Волинській області на ЗУРАБ.  ДП «Волиньвугілля»,  несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для боржника – ДП «Волиньвугілля», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Волинській обл. та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.              У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу_____від _____________19 року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення _____________від ___________ року про опис майна у податкову заставу  на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Акту  опису майна _____________ від ______________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Волинського окружного адміністративного суду від ________________  року у справі ___________________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

6.4.6. Додаток 6 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті “__________________”  ________________  на 1 (одному) аркуші.

 

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

Державне підприємство «Волиньвугілля»

(повна назва продавця)

Код ЄДРПОУ 32365965

45400,  Волинська обл., м. Нововолинськ,

вул. Луцька, буд. 1

Керівник____________________________________

м.п. (підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Волинській обл.

43010, Волинська обл. м. Луцьк, Київський майдан, 4

Код ЄДРПОУ  39400859

Заст. начальника _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________ 

                                                         

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 62 ЗУРАБ

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________О.Пасічник(Підпис, ініціали і прізвище брокера)М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі _____” лютого 2020 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ____________________

Даний Договір підписаний членами біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *