Цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Грудень 4, 2019 | 0 Comments

ПРАТ «Львів-Інтуртранс», код ЄДРПОУ 13829036, 79041, м. Львів, вул. Кузневича, буд. 2

          Лот 1 Нежитлові будівлі: літ. «Б-1» – гаражі та літ. «Г-1» – котельня заг. пл.. 564,6 кв.м., стіни – цегла, перекриття – з/б; літ. «Ж-2» – адмін. будинок пл.. 129,2 кв.м, стіни – б.блоки/цегла, перекриття – з/б. Заг. пл – 693,8 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Кузневича, буд. 2:

Нежитлові будівлі: літ. «З-1» – прохідна пл.. 24,7 кв.м., стіни  – цегла, перекриття – з/б; – літ. «Д-1», літ. «Е-1» – гаражі, літ. «Е’-1» – прибудова до гаражу, літ. «Є-1» – склад, заг. пл.. 513,1 кв.м, стіни – цегла, перекриття – з/б. за адресою: м. Львів, вул. Кузневича, буд. 2/4.

Поч. ціна – 10 819 340 грн.  з ПДВ

Ознайомлення з лотами : 9.00-17.00 у робочі дні.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Львівській обл..

Аукціон відбудеться: 20.12.2019 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул.. Залізнична,16, торговий зал

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заявок на участь у аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 18.12.2019 р.. Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 294-84-02; zurab@zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16; БІРЖА є платником ПДВ.

 sm_IMG_7578 sm_IMG_7577 sm_Адреса sm_IMG_7620 sm_IMG_7615 sm_IMG_7614 sm_IMG_7613 sm_IMG_7612 sm_IMG_7611 sm_IMG_7609 sm_IMG_7599 sm_IMG_7588 sm_IMG_7583 sm_IMG_7581

ПРОЕКТ:

ДОГОВІР № _________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                             “___” грудня 2019 року

       Приватне акціонерне товариство «Львів-Інтуртранс», код ЄДРПОУ13829036, надалі “ПРОДАВЕЦЬ” примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Львівського окружного адміністративного суду від __________ року у справі №  _________________, здійснює   Головне управління ДПС у Львівській області (далі – Головне управління або Довіритель), в особі в.о. заступника начальника Завади Тараса, що діє на підставі Положення про Головне управління ДПС у Львівській області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12.07.2019 № 14, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України”, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 571 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі” , від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ________  від __________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 36) – ПП „Торговий дім Манявія”, надалі “УБК”, в особі брокера Гуцуляка  Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту. з однієї сторони, та

            Фізична особа – (Юридична особа), ______________________________________, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  ______ від _________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – ПРАТ «Львів-Інтуртранс», код ЄДРПОУ 13829036, 79041, Львівська обл., місто Львів, Кузневича Г., буд. 2, – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся ____________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №____від _________________ р. а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

        Лот 1 – Нежитлові будівлі: літ. «Б-1» – гаражі та літ. «Г-1» – котельня заг. пл.. 564,6 кв.м., стіни – цегла, перекриття – з/б; літ. «Ж-2» – адмін. будинок пл.. 129,2 кв.м, стіни – б.блоки/цегла, перекриття – з/б. Заг. пл – 693,8 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Кузневича, буд. 2:

 Нежитлові будівлі: літ. «З-1» – прохідна пл.. 24,7 кв.м., стіни  – цегла, перекриття – з/б; – літ. «Д-1», літ. «Е-1» – гаражі, літ. «Е’-1» – прибудова до гаражу, літ. «Є-1» – склад, заг. пл.. 513,1 кв.м, стіни – цегла, перекриття – з/б. за адресою: м. Львів, вул. Кузневича, буд. 2/4.

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства Доходів і зборів України від 10.10.2013 № 571 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платників податків , яке перебуває у податковій заставі ”, Постанови Львівського окружного адміністративного суду від _____________ року у справі №  ____________ та результатів аукціонних торгів від ___________ р.,  проведених на ЗУРАБ (Протокол №___ від ___________  р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.2. Згідно зі звітом про вартість майна, станом на _____ року, проведену  _________________ вартість Товару  становить __________________________________________грн. з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить ПРАТ «Львів-Інтуртранс», ЄДРПОУ 13829036, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №______________від __________).

1.4. Товар, що реалізується, стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДФС у Львівській області згідно Рішення № ___  від ___________ року про продаж активів платника податків для погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна,  №___ від ____________ року.

1.5. Право власності на Товар переходить від ПРАТ «Львів-Інтуртранс» до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі ПРАТ «Львів-Інтуртранс» та ПОКУПЦЕМ.

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ПРАТ «Львів-Інтуртранс» зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає __________________________________грн.  з ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від ____________ проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ___ від _______________., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ____________року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    __________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ___________року включно перераховує  _____________________ грн. з ПДВ  на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок, наданий  ГУ ДПС у Львівській обл., за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення №  _____від ______________р. на організацію цільового аукціону, договору-доручення № _________ від ___________ року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ„Криця” та ПП „Торговий дім «Манявія”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. з ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ПРАТ «Львів-Інтуртранс» та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ПРАТ «Львів-Інтуртранс» несе відповідальність за збереження проданого Товару у відповідності з передпродажним актом технічного стану в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДПС у Львівській області на ЗУРАБ.  ПРАТ «Львів-Інтуртранс» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Об’єкт відчуження на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Об’єкт відчуження несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для боржника – ПРАТ «Львів-Інтуртранс», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Львівській обл. та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу___від ___________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення № ___  від __________ року про продаж активів платника податків для погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна,  №___ від ______ року 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ______ року у справі №  813/4903/13-а, на 2(двох) аркушах.

6.4.8. Додаток 8 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“За вільну Україну” плюс ___________________________) на 1 (одному) аркуші.

6.4.9. Додаток 9 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Приватне акціонерне товариство

 «Львів-Інтуртранс»

 (повна назва продавця)

79041, Львівська обл., місто Львів, Кузневича Г., буд. 2

Код ЄДРПОУ 13829036

 

 

 

Керівник____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

Фізична особа

 (Юридична особа)__

 ( адреса)

_____________________________________________

 

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 36 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________В.Гуцуляк

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ___” ______________ року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер _________________

Даний Договір підписаний СТОРОНАМИ в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи СТОРІН, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *