Інформація про проведення цільового аукціону з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

| Жовтень 11, 2019 | 0 Comments

МПВП «ОЗОН» (ЄДРПОУ 14263424) 58013, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,3А  офіс 21

Лот № 1: Кондиціонер LG T 54LH (без панелі) – 2 шт. Кондиціонер PANASONIC CS/CV-E28 МДК – 2 шт. Кондиціонер NEOKLIMA NS/NU-30LMG - 1 шт.

Поч. в-сть – 49241 грн. з ПДВ.

Ознайомлення: з 9.00 до 17.00 в робочі дні  за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,43 в

            Аукціон відбудеться: 28.10.2019 р. об 11:00 год. за адресою: м.  Чернівці, вул.  Герцена,1.

Аукціон проводиться без можливості зниження початкової  ціни.

Замовник аукціону: Головне управління ДПС у Чернівецькій області.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заяв на участь у аукціоні проводиться за адресою:   м.  Чернівці, вул.    Герцена,1 оф. 33 , та м. Львів, вул. Залізнична,16. +38032-2948403, 0953890385.

Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 24.10.2019 року.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ:  UA103223130000026001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  UA893223130000026002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 0953890385; zurab@zurab.lviv.ua, www.zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м.  Чернівці, вул. Герцена,1 оф.33; БІРЖА є платником ПДВ.

IMG_E5297 IMG_E5298 IMG_E5299 IMG_E5300 IMG_E5301 IMG_E5302 IMG_E5303 IMG_E5304 IMG_E5295

Проект:

ДОГОВІР № ____________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                        “_____” жовтня 2019 року

             Мале приватне виробниче підприємство «ОЗОН» (ЄДРПОУ 14263424) (МПВП «ОЗОН») надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови ХХХХХХХХ окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХХХХХХХХХХ здійснює Головне управління ДПС у Чернівецькій області (далі – Головне управління або Довіритель), в особі  в. о. начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Чернівчан Наталії Василівни, що діє на підставі «Положення про Головне управління ДПС у Чернівецькій області», затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12.07.2019 року № 14, наказу Головного управління ДПС у Чернівецькій області від 08.08.2019 № 3 «Про надання права підпису» зі змінами, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ”,  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ______________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 52)  – ТзОВ „Буковина-Аукціон”, надалі “УБК”, в особі брокера Комерзана З.Д. , який діє на підставі Довіреності № 1-д від 11.01.2019 року з однієї сторони, та

з однієї сторони, та

                 ___________________________ в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _____________________ діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

       ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – Малого приватного виробничого підприємства «ОЗОН» (ЄДРПОУ 14263424) 58013,Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,3А/ оф.21,- яке перебуває у податковій заставі, що відбувся _________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від _______2019 р. а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

- Кондиціонер LG T 54LH (без панелі),- 2 шт. Кондиціонер PANASONIC CS/CV-E28 МДК – 2 шт. Кондиціонер NEOKLIMA NS/NU-30LMG 1 шт., місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,43 в

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ХХХХХХХХ, та результатів аукціонних торгів від __________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №___  від _________  р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку майна, станом на __________ року, проведену  __________, вартість Майна становить ____________________________________ грн., з ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить  МПВП «ОЗОН» і стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДПС у Чернівецькій області згідно Рішення № ___   від _________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна, від ___________ року.

1.4. Право власності на Товар переходить від МПВП «ОЗОН» до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі Товару між  МПВП «ОЗОН» та ПОКУПЦЕМ.

 

 

 

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  МПВП «ОЗОН»  зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає ____________________________________________ з ПДВ, і встановлена за результатами цільового аукціону від __________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ____ від _________ який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ______________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ________________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _________ року включно перераховує  ____________________________________ грн. з ПДВ   на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДФС у Чернівецькій області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення ___________________ на організацію цільового аукціону, договору-доручення ____________________________  року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ„Криця” та ТзОВ „ „Буковина-Аукціон”, ”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між МПВП «ОЗОН» та ПОКУПЦЕМ.

4.2. МПВП «ОЗОН»  несе відповідальність за збереження проданого Товару у відповідності з передпродажним актом технічного стану в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДФС у Чернівецькій області на ЗУРАБ.  МПВП «ОЗОН»  несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для МПВП «ОЗОН», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДПС у Чернівецькій області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу ______________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  - Копія Рішення ____________________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна від ______________ року на 2 (двох) аркушах.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від ____________________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Витягу з Державного  реєстру обтяжень рухомого майна № __________________. на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“_______________________” ____________________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Мале приватне виробниче підприємство «ОЗОН»

(повна назва продавця)

Код ЄДРПОУ 14263424

58009, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,3А/оф.21

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДПС у Чернівецькій обл.

58013, м. Чернівці, Героїв Майдану, 200А

 

В.о. начальника ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридична особа  «ХХХХХХХХХ»

фізична особа

 ( покупець)

___________________________________________

  ( адреса)

 

 

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 52 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________Комерзан З.

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ____” жовтня 2019 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ______________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

 

 

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *