Оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна банкрута окремими лотами Міського комунального підприємства «Новояворівськтеплокомуненерго».

| Вересень 26, 2019 | 0 Comments

Західно – Українська регіональна агропромислова біржа (ЗУРАБ).Код ЄДРПОУ 23970563. 79018, м. Львів, вул. Залізнична, буд. 16 оголошує повторний аукціон з продажу майна банкрута окремими лотами  Міського комунального підприємства «Новояворівськтеплокомуненерго», далі – МКП «НТКЕ» код ЄДРПОУ 22400013
Початкова вартість майна: лот № 1: Корпоративні права у ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» (81053, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вул. Б. Пасічника, буд. 1; ідентифікаційний код: 32789941) на загальну суму 2 400 000, 00 грн. за початковою вартістю 1 920 000,00 грн. з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче,ніж до граничної вартості , яка становить 50% початкової вартості;

 лот № 2: Дебіторська заборгованість на загальну суму: 419 057, 53 грн. за початковою вартістю 335 246,02 грн. з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості , яка становить 50% початкової вартості;

Місцезнаходження майна боржника: вул. Івана Мазепи, буд. 9, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053; код ЄДРПОУ 22400013
Характеристика майна:- майно МКП «НТКЕ (корпоративні права та дебіторська заборгованість): Інвентаризацією основних засобів МКП «НТКЕ» від 21.04.2017р. встановлено, що боржник володіє корпоративними правами у ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» (81053, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вул. Б. Пасічника, буд. 1; ідентифікаційний код: 32789941) на суму: 2 400 000, 00 грн.(два мільйони чотириста тисяч грн..00 коп.); а також встановлено наявність дебіторської заборгованості в загальному розмірі: 419 057,53 грн. (чотириста дев’ятнадцять тисяч п’ятдесят сім грн. 53 коп.)
Продавець майна: Міське комунальне підприємство «Новояворівськтеплокомуненерго», в особі арбітражного керуючого (Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1779 від 21.12.2016 року) Плесканки Олега Володимировича, який призначений ліквідатором Постановою господарського суду Львівської області від 25.05.2017 року у справі №914/34/17 .
Дані про провадження в справі про банкрутство: номер справи №914/34/17 від 25.05.2017. Суддя господарського суду Львівської області Артимович В.М.
Організатор аукціону – ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА
АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА
( ЗУРАБ). Код ЄДРПОУ 23970563
Контактний телефон та місцезнаходження аукціонного комітету ЗУРАБ тел.: +38-032-
2948403.; адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16, 2-й поверх;
Статус аукціону: повторний.

Попереднє оголошення було оприлюднено про результати проведення аукціону з продажу майна Міське комунальне підприємство “Новояворівськтеплокомуненерго” сайті Вищого господарського суду України № 62655 на сайті Вищого господарського суду України
Дата оприлюднення 23.09.2019

Повідомлення розміщено за посиланням: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=62655&v=f917327a99&t=8

та було оприлюднено повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Міське комунальне підприємство “Новояворівськтеплокомуненерго” з номером публікації № 62655 на сайті Міністерства юстиції України
Дата оприлюднення 23.09.2019

Повідомлення розміщено за посиланням: http://www.minjust.gov.ua/46406/?d=62655&v=f917327a99&t=8

Аукціон відбудеться: 30.10.2019 р. об 11:00 год. за адресом: м. Львів, Залізнична,16 (2 поверх-зал торгів).
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16-00 год. 18.10.2019 р.
Порядок реєстрації учасників аукціону:
особа, яка бажає прийняти участь в аукціоні,
подає організатору аукціону заяву, яка оформляється державною мовою і повинна містити
такі відомості: найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова
адреса заявника (для юридичної особи); прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, відомості
про місце проживання заявника (для фізичної особи); інформацію про аукціон, в якому бажає
прийняти участь заявник (із зазначенням найменування лоту); номер контактного телефону,
адреса електронної пошти заявника. Заява на участь в аукціоні повинна містити також
відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника,
кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її
наявності.
Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до
закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.
Для участі в аукціоні особа, яка бажає прийняти участь в торгах сплачує гарантійний внесок
за в розмірі 10% від початкової вартості лоту (без ПДВ) за наступними реквізитами отримувач: ЗУРАБ, код ЄДРПОУ 23970563, АТ «Укрексімбанк» у м. Львові р/р транзитний :р/р 26002000026971 код МФО 322313
Кінцевий термін сплати гарантійного внеску -18.10.2019 р..
Заяви на участь в аукціоні приймаються Організатором з дня розміщення даного
оголошення на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) та сайті Вищого господарського суду України www.vagsu.arbitr.gov.ua
- нарочно, в робочі дні: до 16-00 години 18.10.2019 р… за адресою: м. Львів, вул.
Залізнична,16, 2-й поверх; Графік роботи ЗУРАБ: з 9-00 до 17-00 години, обідня
перерва з 13-00 до 14-00, вихідні дні – субота, неділя.
- поштовим відправленням: за адресою: 79018, м. Львів, вул. Залізнична,16, 2-й поверх на ЗУРАБ – до 16.00 години 18.10.2019 р..включно.
Заява бажаючого прийняти участь в аукціоні, отримана Організатором торгів після
16.00 години18.10.2019 р.є підставою для прийняття Організатором рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні.
До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:
покупці – юридичні особи
(заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:
- копії установчих документів;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
- копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;
- копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований
платником єдиного податку);
- копія рішення про призначення керівника підприємства;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви,
участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;
- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного коду
уповноважених осіб;
- довідка про банківські та інші реквізити підприємства;
- документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування
гарантійного внеску;
покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:
- копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької
діяльності);
- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання
ідентифікаційного коду;
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);
- копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);
- довідка про відкриття рахунку в банківській установі;
- документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування гарантійного внеску.
Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом(за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії
документів.
Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду
представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення
учасників аукціонів, який складається 18.10.2019 р.організатором аукціону. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.
Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:
- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у
повідомленні про проведення аукціону;
- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
- на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено
надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.
Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення
учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв
на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього
протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер
учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається
учаснику аукціону в день проведення аукціону).
Основні умови аукціону:
Аукціон відбувається за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників.
Крок торгів – 1% від початкової вартості лоту.
Переможцем аукціону визначається учасник, який запропонував найвищу ціну за лот з
дотриманням кроку торгів та оголошений ліцитатором переможцем аукціону. Кінцева ціна
продажу лоту визначається без урахування ПДВ. Податкова накладна переможцю аукціону
не надається.
Строк оплати покупцем ціни лоту – 5 календарних днів з дня підписання протоколу
проведення аукціону переможцем аукціону.
У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.
За результатами аукціону, та при умові сплати переможцем аукціону вартості лоту, з переможцем аукціону укладається договір купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.
Додаткову інформацію про аукціон та порядок ознайомлення з майном можна отримати у Організатора аукціону за тел. (032) 2948403 та на сайті www.zurab.lviv.ua

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Місто Львів.                                                                                                  30 жовтня 2019 року

Ми, ті, що підписалися нижче, надалі за текстом – Продавець Міське комунальне підприємство «Новояворівськтеплокомуненерго», в особі арбітражного керуючого (Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1779 від 21.12.2016 року) Плесканки Олега Володимировича, який призначений ліквідатором Постановою господарського суду Львівської області від 25.05.2017 року у справі                     №914/34/17

, та

…………………………. ………………………………………………………………………………………………………..,податковий номер – …………………………. , місцезнаходження …………………………………………… з другої сторони, надалі за текстом – Покупець, діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, керуючись главою 54 Цивільного кодексу України та ст.ст. 47, 48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», вільно володіючи українською мовою уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Продавець передає Покупцю,  а Покупець приймає майно, а саме: майнові права МКП «НТКЕ (корпоративні права та дебіторська заборгованість):

банкрута  Міського комунального підприємства «Новояворівськтеплокомуненерго», далі – МКП «НТКЕ» ідентифікаційний код: 22400013

 

 

Місцезнаходження майна боржника: вул. Івана Мазепи, буд. 9, м. Новояворівськ, Яворівський  район, Львівська область, 81053; ідентифікаційний код: 22400013)

 

Вартість майна МКП «НТКЕ (корпоративні права та дебіторська заборгованість):

в розмірі _______________________________________________ грн.00 коп.) без ПДВ  і  сплачує за нього обговорену грошову суму покупець.

1.2. Майно належить ________________________

2. Ціна

2.1. Продаж майна на підставі Протоколу Аукціону  з  продажу  майна  банкрута № 1  від 30 жовтня              2019 року,  який  складено Організатором  аукціону – Західно -Українською регіональною агропромисловою біржою вчиняється за                _____________________________________________________) без  урахування  ПДВ, які сплачені Покупцем та одержані Продавцем в повній сумі до підписання цього Договору. Сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (ч.З ст.631 ЦК України).

2.2.Сторони   підтверджують   факт   повного   розрахунку   за   продане   майно   шляхом підписання цього Договору.

2.3. Початкова вартість майна становить ______________ гривень, без урахування податку на додану вартість.

 

3. Гарантії сторін

 3.1. Продавець стверджує, що на момент укладення договору обтяження на рухоме та нерухоме майно банкрута були скасовані ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.09.18 у справі №914/34/17 (посилання: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76688420), про інші обтяження продавцю невідомо.

3.2.Сторони  стверджують,  що  не  помиляються  щодо  обставин,  які  мають  істотне значення, не водять один одного в оману, цей Договір не суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, не вчиняється проти справжньої волі сторін, під впливом тяжкої обставини. Цей Договір укладається з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) та не приховує інший правочин (не є удаваним).

3.3.Вищевказані документи оглянуті Покупцем до підписання цього Договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали на момент огляду виявлено не було. Претензій до Продавця щодо характеристик майнових прав на об’єкт купівлі Покупець не має.

4. Передача майнових прав

4.1. Продавець зобов’язаний передати вказане майно(майнові права) Покупцю у стані, що відповідає нормам і умовам цього Договору до  __________року включно шляхом укладення акта прийому-передачі, попередити Покупця про всі відомі йому ризики та недоліки.

4.2.До передачі  майна Покупцю, Продавець несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна.

4.3.Продавець разом з актом приймання-передачі передає всі інші документи, що стосуються відчужуваного майна.

5. Інші умови та відповідальність

5.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, нам, сторонам по договору, роз’яснено. Також сторонам роз’яснено зміст статей Цивільного кодексу України: 203, 215-218, 220, 225, 226, 228-236 щодо загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочинів, щодо визнання правочинів нікчемними або недійсними, зміст ст. 659 ЦК України щодо обов’язку продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар, ст.660 ЦК України щодо обов’язків продавця та покупця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування майна, ст. 661 ЦК України щодо відповідальності продавців у разі відсудження товару у покупця, ст. 668 ЦК України щодо переходу ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, ст.ст. 57, 60-63, 65, 67, 74 Сімейного кодексу України щодо особистої приватної власності одного з подружжя та щодо спільної сумісної власності подружжя, вчиненням якої звернулася особа.

5.2.Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути укладені у письмовій формі.

5.3.У   випадках,   не   передбачених   цим   Договором,   сторони   керуються   чинним законодавством України.

5.4.Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством України.

5.5.Право власності Покупця на зазначене  в  п.1.1  нерухоме  майно відповідно до п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України виникає з часу підписання актів приймання передачі.

6. Підписи  СТОРІН:

ПОКУПЕЦЬ

 

ПРОДАВЕЦЬ

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *