Повторний цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Липень 18, 2019 | 0 Comments

ПрАТ «Сокальагроспецмонтаж»,  (ЄДРПОУ – 00911859), Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 44

Лот 1 Будівля цеху металоконструкцій з адміністративно-побутовими приміщеннями заг. пл.. – 2825,9 кв.м. в.т.ч: – Адміністративно-побутові приміщення заг. пл.. 1081,2 кв.м, . Цех металоконструкцій заг. пл.. 1744,7 кв. м, Тех. стан задовільний. Адреса: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 44. Поч. в – сть –3 569 791,75 грн. з ПДВ;

Ознайомлення з лотом : 9.00-17.00 у робочі дні.

Замовник аукціону: Головне управління ДФС у Львівській обл..

Аукціон відбудеться: 02.08.2019 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул.. Залізнична,16, торговий зал

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заявок на участь у аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 31.07.2019 р.. Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ: 26001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  26002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 294-84-02; zurab@zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16; БІРЖА є платником ПДВ.

 

 IMG-20190529-WA0038IMG-20190529-WA0117 IMG-20190529-WA0101 IMG-20190529-WA0096

 

проект:

ДОГОВІР № _______________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                           “____” серпня 2019 року

                    Приватне  акціонерне товариство “Сокальагроспецмонтаж”  (ЄДРПОУ – 00911859), ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж” надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Львівського окружного адміністративного суду від _______________ року у справі № _______________ здійснює Головне управління ДФС у Львівській області, в особі заступника начальника Парубій О.В., що діє на підставі Положення про Головне управління ДФС у Львівській області, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 26.08.2014 № 78, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення №14/06-19  від 14.06.2019 р. діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 36) – ПП „Торговий дім Манявія”, надалі “УБК”, в особі брокера Гуцуляка  Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

               Фізична особа – (Юридична особа), _____________________________________________________________ надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  №____________ від _______________ р. діє член ЗУРАБ (Уповноважена брокерська контора № 18) Кущак О.В.  (надалі – УБК) в особі брокера Кущака Олексія Володимировича, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

  1. 1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж” (ЄДРПОУ – 00911859)  юридична адреса: 80040, Львівська обл., Сокальський р., смт. Жвирка, вул.. 1-го травня, буд. 7, – яке перебуває у податковій заставі, що відбувся 31.05.2019 року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №8 від 31.05.2019 року, а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

Будівля цеху металоконструкцій з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальна площа – 2825,9 кв.м.

 В т.ч. : – Адміністративно-побутові приміщення (поз. 1), загальною площею 1081,2 кв.м,

           – Цех металоконструкцій загальною площею 1744,7 кв.м, , місцезнаходження: за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,вул. Львівська, будинок 44.

1.2. Купівля – продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Львівського окружного адміністративного суду від 20 березня 2018 року у справі № 813/3394/17, та результатів аукціонних торгів від ____________ р., проведених на ЗУРАБ (Протокол №____  від _______________ р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про незалежну оцінку, проведену  ____________________________________,  станом на _____________ року вартість Майна становить ______________________________________________ грн. з ПДВ.

1.4. Товар, що реалізується, належить ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”, та стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед  ГУ ДФС у Львівській обл.,  згідно Рішення ________________  від ______________ року про погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту опису майна №____________ від _______________ року.

1.5. Право власності на Товар переходить від ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”, до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  та ПОКУПЦЕМ.

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3.Ціна та умови оплати

 

3.1. Вартість Товару по Даному Договору складає ________________________________________________ грн. з ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від __________________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол №___ від _________________ р., які є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до _____________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    _____________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ________ року включно перераховує _______________________________________________ грн. з ПДВ на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДФС у Львівській області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення № 14/06 від 14.06.2019р. на організацію цільового аукціону, договору-доручення №14/06-19  від 14.06.2019  року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ФОП Кущак О.В. та ПП „Торговий дім «Манявія”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДФС у Львівській області на ЗУРАБ.  ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  несе відповідальність за достовірність та повноту наданих документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ПрАТ “Сокальагроспецмонтаж”,  один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДФС у Львівській області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4.  Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу №___  від _________________ року цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення №_________________  від _____________ року про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту опису майна №_____________ від __________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ___________________ року у справі № _______________ на 2 (двох ) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – копія Витягу  про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна __________________  від ________________ року,  на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“За вільну Україну” плюс №_____ від ________________ року) на 1 (одному) аркуші.

6.4.8. Додаток 8 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Приватне  акціонерне товариство “Сокальагроспецмонтаж”

(повна назва продавця)

80040, Львівська обл., Сокальський р., смт. Жвирка, вул.. 1-го травня, буд. 7

  Код ЄДРПОУ 00911859

 

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДФС у Львівській обл.

79003, Львівська обл. м. Львів, вул. Стрийська, 35

Код ЄДРПОУ  39462700

Заст. начальника _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична особа  (Юридична особа)

 (повна назва  покупця)

__________________________________

  адреса)

___________________________

 (реквізити )

 

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 36 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 18 ЗУРАБ

Брокер___________________________В.Гуцуляк

м.п.(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

Брокер____________________________О.Кущак

м.п. (Підпис, ініціали і прізвище брокера)

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі ___” серпня 2019 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер _______________

Даний Договір підписаний уповноваженими членами біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *