Повторний цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону)

| Січень 31, 2019 | 0 Comments

ДП “Новояворівське  ДГХП”СІРКА” (ЄДРПОУ 34509953), Львівська обл., Яворівський р., с. Новий Яр

Лот 1  Споруда димової труби «1» інв. №202102 1981  р. п., вис. 120 м. діаметр в. кільця 6.80 м., адреса: Львівська обл. Яворівський р., смт. Немирів,  Поч.в – сть – 251204,75 грн.

Лот Споруда димової труби «1» інв. №202103 1973 р. п., вис. 120 м. діаметр в. кільця 6.80 м., адреса: Львівська обл. Яворівський р., с. Бориси,  Поч. в – сть – 251204,75 грн.

Лот Споруда димової труби «1» інв. №202101, 1980  р. п., вис. 120 м. діаметр в.кільця 6.80 м., адреса: Львівська обл. Яворівський р., с. Новий Яр,  Поч. в – сть – 251204,75 грн.

Лот Споруда димової труби «1» інв. №202100 1977  р. п., вис. 120 м. діаметр в.кільця 6.80 м., адреса: Львівська обл. Яворівський р., с. Новий Яр,  Поч. в – сть – 251204,75 грн.

Технічний стан – ветхий,  ціна з ПДВ.

Ознайомлення: 9.00-17.00 у робочі дні за адресою розташування лотів.

Замовник аукціону: Головне управління ДФС у Львівській обл..

Аукціон відбудеться: 15.02.2019 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул.. Залізнична,16, торговий зал

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Прийом заявок на участь у аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична,16.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 13.02.2019 року. Для участі в аукціоні необхідно:

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., з ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ: 26001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  26002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 294-84-02; zurab@zurab.lviv.ua, адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів, вул. Залізнична,16; БІРЖА є платником ПДВ.

IMG_0204 IMG_0190 IMG_0187 Бориси IMG_0167 IMG_0159 IMG_0221 IMG_0217 IMG_0213 IMG_0209 

ПРОЕКТ:

ДОГОВІР № _________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                     “___” січня  2019 року

                ДП “НОВОЯВОРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІРКА” (ЄДРПОУ 34509953) надалі “ПРОДАВЕЦЬ” примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ___________ року у справі №  _____________, здійснює   Головне управління ДФС у Львівській області (далі – Довіритель), в особі заступника начальника Парубій О.В., що діє на підставі Положення про Головне управління ДФС у Львівській області, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 26.08.2014 № 78, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 ,,Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі  від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ________  від ________ р. діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 36) – ПП „Торговий дім Манявія”, надалі “УБК”, в особі брокера Гуцуляка  Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту. з однієї сторони, та

            ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  __________ від __________ р. діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків – ДП “НОВОЯВОРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІРКА” (ЄДРПОУ 34509953), 81051, Львівська обл., Яворівський район, село Новий Яр, яке перебуває у податковій заставі, що відбувся ________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №____ від ______________ а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

- Споруда димової труби «1» інв. №202102 1981  р. п., вис. 120 м. діаметр верхнього кільця 6.80 м., місцезнаходження: Львівська обл. Яворівський р., смт. Немирів;

- Споруда димової труби «1» інв. №202103 1973 р. п., вис. 120 м. діаметр верхнього кільця 6.80 м.,, місцезнаходження: Львівська обл. Яворівський р., с. Бориси;

- Споруда димової труби «1» інв. №202101, 1980  р. п., вис. 120 м. діаметр верхнього кільця 6.80 м., місцезнаходження: Львівська обл. Яворівський р., с. Новий Яр;

- Споруда димової труби «1» інв. №202100 1977  р. п., вис. 120 м. діаметр верхнього кільця 6.80 м., місцезнаходження: Львівська обл. Яворівський р., с. Новий Яр;

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі  , Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ________ року у справі №  ________________, та результатів аукціонних торгів від ______ р.,  проведених на ЗУРАБ (Протокол №___ від __________  р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.2. Згідно зі звітом про вартість майна, станом на ___________ року, проведену  _____________ вартість Товару  становить ______________________________________ грн. без ПДВ.

1.3. Товар, що реалізується, належить  ДП НДГХП «Сірка» на підставі ____________

1.4. Товар, що реалізується, стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДФС у Львівській області згідно Рішення № ____  від __________ року про продаж активів платника податків для погашення усієї суми податкового боргу,  та Акту  опису майна,  №____ від ____________ року.

1.5. Право власності на Товар переходить від ДП НДГХП «Сірка»  до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору та підписання Акту приймання-передачі ДП НДГХП «Сірка»  та ПОКУПЦЕМ.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2.  ДП НДГХП «Сірка»  зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає _____________________________ без ПДВ і встановлена за результатами цільового аукціону від _______ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ___ від _____________., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до ____________року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі    ___________________без ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до _______року включно перераховує  _____________________________________ без ПДВ  на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДФС у Львівській обл., за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно договору-доручення №  _________________. на організацію цільового аукціону, договору-доручення № _______ від _______________ року на продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ„Криця” та ПП „Торговий дім «Манявія”) і становить по 250,00 (двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. з ПДВ.

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП НДГХП «Сірка»    та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ДП НДГХП «Сірка» несе відповідальність за збереження проданого Товару в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДФС у Львівській області на ЗУРАБ.  

4.4.       ДП НДГХП «Сірка» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Об’єкт відчуження на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для боржника – ДП НДГХП «Сірка», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДФС у Львівській обл. та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу___від __________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  Копія Рішення № ____  від ______________ року про продаж активів платника податків для погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту  опису майна,  №_____ від ____________ року 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Львівського окружного адміністративного суду від ________ року у ____________, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – копії Витягу з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № ______від __________ р. на 1 (одному) аркуші..

6.4.8. Додаток 8 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті (“За вільну Україну” плюс _______________________ на 1 (одному) аркуші.

6.4.9. Додаток 9 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ДП “НОВОЯВОРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІРКА” (повна назва продавця)

81051, Львівська обл., Яворівський район, село Новий Яр

Код ЄДРПОУ 34509953

 

 

Керівник____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

( покупець)

  ( адреса)

 

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 36 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________В.Гуцуляк

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ___” січня 2019 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ______________

Даний Договір підписаний членами біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів біржі, їх правоздатність перевірено.

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *