Повторний цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податковій заставі ( без можливості зниження початкової ціни під час аукціону).

| Вересень 27, 2018 | 0 Comments

ВАТ «Закарпатський арматурний завод» (ЄДРПОУ – 00218259, 90620, Закарпатська обл., Рахівський  р., смт. Кобилецька Поляна, вул. Перемоги,2)

Лот 1 – Нежитлова будівля сауни, заг. пл.. 399,08 м.кв., фундамент – буто – бетон,стіни – цегляні,стан незадовільний, потребує капітального ремонту. Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський  район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Перемоги,2. Ознайомлення: 9.00 -17.00 роб. дні. Поч. в-сть – 50204,40 без ПДВ.

 

ДП «Агропромислова фірма «Леанка»» (код ЄДРПОУ – 00413819, 90030, Закарпатська обл., Ужгородський р., смт. Середнє, вул. Шевченка,6)

Лот 2Виноматеріал «Гроно Закарпаття рожеве» урожай 2009 р. К-сть – 2000 дал., Поч. в-сть – 178670,00 грн. з ПДВ.

Ознайомлення: 9.00 -17.00 роб. дні за адресою підприємства.

Замовник аукціону: ГУ ДФС у Закарпатській області.

Аукціон відбудеться: 16.10.2018 р. о 12:00 год. за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. І.Франка, 1б, кв.6.

Організатор цільового аукціону:

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА (ЗУРАБ)

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 год. 12.10.2018 року. Для участі в аукціоні необхідно:

Подати на ЗУРАБ заявку про участь в аукціоні, та додати завірені печаткою та підписом керівника копії: установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), копію паспорту та ідентифікаційного номеру для фізичної особи.

Учасники аукціону:

- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., без ПДВ, на р/р організатора аукціону ЗУРАБ: 26001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, одержувач – ЗУРАБ;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна на р/р  26002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563,  одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо участі у аукціоні можна отримати за тел.: +(032)-294-84-03, 294-84-02 095-466-99-59; zurab@zurab.lviv.ua,  офіс ЗУРАБ м. Ужгород, вул.. І.Франка, 1б, кв.6; ЗУРАБ не є платником ПДВ.IMG-20180921-WA0001 IMG-20180921-WA0002 IMG-20180921-WA0003 IMG-20180921-WA0004 IMG-20180921-WA0005 IMG-20180921-WA0000Проект:

ДОГОВІР № ______________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ

м. Львів                                                                                                                                             “___” вересня 2018 року

                ДП «Агропромислова фірма «Леанка» (ЄДРПОУ – 00413819), надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, примусову реалізацію майна якого, відповідно до Постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 04 грудня 2017 року у справі № 807/1298/17 здійснює Головне управління ДФС у Закарпатській області (далі – Довіритель), в особі начальника Петріченко Олексій Олександрович, що діє на підставі Положення про Головне управління ДФС у Закарпатській області, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України», та наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 «Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення ____________________ діє член ЗУРАБ (уповноважена брокерська контора № 64) – ТОВ “УЖ-БРОК», надалі “УБК”, в особі брокера Радь Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

                Фізична особа –  (Юридична особа),  __________________________________  надалі “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення  _____________________р. діє член (Уповноважена брокерська контора № 43) ТзОВ  „Криця” (надалі – УБК) в особі брокера Буденкевича Тараса Богдановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі СТОРОНИ”, відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі (далі – “ЗУРАБ”) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПРОДАВЕЦЬ продав на цільовому аукціоні з продажу майна платника податків -  ДП ”Агропромислова фірма «Леанка» (ЄДРПОУ 00413819), Закарпатська обл. Ужгородський р. с. Середнє, вул. Шевченка, 6), яке перебуває у податковій заставі, що відбувся __________________ року на Західно – Українській регіональній агропромисловій біржі, на підставі протоколу аукціону №___ від ____________ року,  а ПОКУПЕЦЬ купив на умовах цього договору наступний Товар, а саме:

Назва товару Виноматеріал «Гроно Закарпаття рожеве» урожай 2009 р.
Кількість 2000
Од.виміру дал.
Рік виготовлення урожай 2009р.
Місцезнаходження Закарпатська обл. Ужгородський р. с. Середнє, вул. Шевченка, 6
Ціна грн. з ПДВ  

1.2. Купівля-продаж згідно Даного Договору здійснюється відповідно до  Закону України “ Про товарну біржу ”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244”Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України ”, наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 ,,Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі , Постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 04.12.2017 року у справі №  807/1298/17, та результатів аукціонних торгів від ____________ року, проведених на ЗУРАБ (Протокол №___ від __________________ року, який є невід’ємною частиною Даного Договору).

1.3. Згідно зі звітом про оцінку, станом на ____________ року, проведену __________________ вартість Товару становить _______________________________________________

1.4. Товар, що реалізується, належить ДП ”Агропромислова фірма «Леанка»  і стягнутий в рахунок погашення податкового боргу перед ГУ ДФС у Закарпатській   області згідно Рішення № 8  від 19.12.2017 р. про погашення усієї суми податкового боргу, та Акту опису майна №2 від 29.09.2017 року

1.5. Право власності на Товар переходить від боржника – ДП ”Агропромислова фірма «Леанка» до ПОКУПЦЯ після повної оплати вартості Товар у порядку визначеному Розділом 3 Даного Договору.

 

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї Даним Договором, належним чином та сприяти іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.

2.2. ДП ”Агропромислова фірма «Леанка» зобов’язується:

-    забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар;

-    передати ПОКУПЦЮ Товар згідно Акту приймання-передачі.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

-    оплатити за Товар та прийняти його, на умовах, що визначені в Даному Договорі.

 

3. Ціна та умови оплати

                3.1. Вартість Товару   по Даному Договору складає __________________________________________ і встановлена за результатами цільового аукціону від ____________ р., проведеного на ЗУРАБ (Протокол № ___ від __________________ р., який є невід’ємною частиною Даного Договору).

3.2. Розрахунок за Товар  по Даному Договору здійснюється через розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.3. ПОКУПЕЦЬ відповідно до Правил біржових торгів та Положення про проведення аукціонів на ЗУРАБ до _____________ року включно забезпечує формування на розрахунковому рахунку ЗУРАБ гарантійного внеску в розмірі 100 % вартості Товару, позначеної в п. 3.1 Даного Договору. З цією метою:

3.3.1. ЗУРАБ зараховує ПОКУПЦЕВІ для формування зазначеного гарантійного внеску кошти в розмірі __________________________ грн. з ПДВ в рахунок оплати за Товар.

3.3.2.  ПОКУПЕЦЬ до ___________ року включно перераховує  _________________________грн. з ПДВ  на розрахунковий рахунок ЗУРАБ.

3.4. Факт завершення формування зазначеної суми на розрахунковому рахунку ЗУРАБ, є підставою для передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

3.5. Кошти, що отримані в якості гарантійного внеску від ПОКУПЦЯ, ЗУРАБ перераховує на казначейський рахунок ГУ ДФС у Закарпатській  області за мінусом винагороди ЗУРАБ та винагороди УБК згідно  договору-доручення __________________ р. про організацію цільового аукціону, та договору-доручення __________________ р.  про продаж майна на аукціоні.

3.6. Біржовий збір по Даному Договору стягується з Брокерських контор ЗУРАБ (ТзОВ„Криця” та ТзОВ „УЖ БРОК ”) і становить по 250,00 (двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

 

4.Умови поставки

4.1. Фактична передача Товару проводиться після його повної оплати та підписання Акту приймання-передачі Товару між ДП ”Агропромислова фірма «Леанка»  та ПОКУПЦЕМ.

4.2. ДП ”Агропромислова фірма «Леанка»  несе відповідальність за збереження проданого Товару у відповідності з передпродажним актом технічного стану в період від дати підписання Даного Договору до моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.3.       Якість та технічний стан Товару перевіряються ПОКУПЦЕМ при його отриманні і повинні відповідати характеристикам, вказаним в документах представлених ГУ ДФС у Закарпатській області на ЗУРАБ.  ДП ”Агропромислова фірма «Леанка» несе відповідальність за достовірність та повноту наданих біржі документів та інформації про Товар.

  1. 5.       Відповідальність сторін

5.1.    СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Даного Договору.

5.2.    За прострочення оплати за Товар на умовах Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3.    ПОКУПЕЦЬ сплачує суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

5.4.    ПРОДАВЕЦЬ має право на відшкодування витрат в разі дострокового розірвання Даного Договору в розмірі дійсної шкоди та упущеної вигоди.

5.5.    Відповідальність за достовірність та повноту наданих ЗУРАБ документів та інформації про Товар несе ПРОДАВЕЦЬ.

5.6.    Після підписання та реєстрації Даного Договору на ЗУРАБ всю юридичну і фінансову відповідальність за його виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ.

  1. 6.       ІНШІ УМОВИ

6.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його реєстрації на ЗУРАБ.

6.2.    Даний Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ДП ”Агропромислова фірма «Леанка», один примірник для ПОКУПЦЯ, один примірник для ГУ ДФС у Закарпатській області та один примірник для біржі (залишається у справах ЗУРАБ).

6.3.    У всьому, що не передбачено Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до Даного Договору:

6.4.1. Додаток 1 – Оригінал Протоколу______ від _______________ року проведення цільового аукціону на 1 (одному) аркуші.

6.4.2. Додаток 2  - Копія Рішення № __  від ________ р. про погашення усієї суми податкового боргу на 1 (одному) аркуші.

6.4.3.Додаток 3 – Копія Акту опису майна №___ від ____________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.4. Додаток 4 – Копія Постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 04 грудня 2017 року у справі № 807/1298/17, на 2(двох) аркушах.

6.4.5. Додаток 5 – Копія Витягу з Державного  реєстру обтяжень рухомого майна № _____________ від __________ р. на 1 (одному) аркуші.

6.4.6. Додаток 6 – Копія оголошення про проведення цільового аукціону у газеті __________________________ року на 1 (одному) аркуші.

6.4.7. Додаток 7 – Копія Оголошення про проведення цільового аукціону на веб-сайті ЗУРАБ http:/zurab.lviv/ua/ на 1 (одному) аркуші.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка»

 (повна назва продавця)

 89435 Закарпатська обл. Ужгородський р.

с. Середнє, вул. Шевченка, 6

 Код ЄДРПОУ 00413819

Керівник__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головне управління ДФС у Закарпатській обл.

88000, Закарпатська обл. м. Ужгород,

вул.. А.Волошина, 52

Код ЄДРПОУ  39393632

 

Заст. начальника _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична особа – юридична особа

 ( покупець)

 

 

__________________________

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 64 ЗУРАБ

 

від імені та в інтересах якого діє брокер брокерської контори № 43 ЗУРАБ

Брокер___________________________І.Радь

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

Брокер____________________________Т.Буденкевич

(Підпис, ініціали і прізвище брокера)

М. П.

 

На основі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” Даний Договір зареєстрований на Західно -Українській регіональній агропромисловій біржі ___” __________ 2018 року, про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових договорів купівлі-продажу.

Реєстраційний номер ___________________

Даний Договір підписаний членами Біржі в присутності відповідальної особи ЗУРАБ.

Особи членів Біржі, їх правоздатність перевірено.

 

 

 

 

Генеральний директор ЗУРАБ                               ________ _________                      І.Вуйцик

                                      (підпис)

 

 

Category: Без категорії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *